CNC Frästechnik

Bearbeitungzentren

Vertikal-CNC-Bearbeitungszentrum Pinnacle 1020 VMC
Verfahrwege jeweils  X = 1020 Y = 610 Z = 610

 

Vertikal-CNC-Bearbeitungszentrum Pinnacle LV116
Verfahrwege  X = 1145 Y = 610 Z = 610

 

Vertikal-CNC-Bearbeitungszentrum Pinnacle LV116
Verfahrwege  X = 1145 Y = 610 Z = 610

 

Vertikal-horizontal CNC-Bearbeitungszentrum Matec HV30
Verfahrwege  X = 3000 Y = 800 Z = 800

 

Vertikal-CNC-Bearbeitungszentrum Chevallier 2040 VMC
Verfahrwege  X = 1020 Y = 510 Z = 510

 

Vertikal-CNC-Bearbeitungszentrum ARIX V1000
Verfahrwege  X = 1016 Y = 620 Z = 610